piątek, 14 Cze 2024

Rachunki rozliczeniowe dla rolników

Rachunek bieżący dla rolników  - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Dla kogo?

Posiadaczami rachunku dla rolników mogą być:
Rolnicy indywidualni, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza,
Rachunek bieżący dla rolników - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie.

Korzyści

Posiadanie takiego rachunku dla rolników umożliwia:

- Gromadzenie środków pieniężnych,
- Szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
- Swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
- Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym,
- Korzystanie z karty bankomatowej własnej oraz międzynarodowej karty płatniczej VISA Business Debetowa,
- Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pośrednictwem kart płatniczych,
- Możliwość wypłat gotówki bez prowizji w ponad 4000 bankomatach na terenie całego kraju,
- Nieograniczony dostęp do rachunku – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
- Dostęp do rachunku za pośrednictwem usług bankowości  internetowej  (CUI),

Odsetki

Bank stosuje kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym  na koniec kwartału kalendarzowego.

Oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym.

Niezbędne dokumenty:
- Wniosek o otwarcie rachunku,
- Nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowy dzierżawy,
- W przypadku prowadzenia działów specjalnych  produkcji rolnej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Formularze:

1. Wniosek o otwarcie rachunku
2. Pełnomocnictwo do rachunku

Środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym w BS w Leśniowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Więcej informacji na stronie http://bfg.pl